Celem konkursu jest promocja studentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości współczesnymi metodami tworzenia komunikatów wizualnych i dźwiękowych związane z cyfrowymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Festiwal / konkurs to międzyuczelniany projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz szeroki wgląd w poziom i kondycję kształcenia artystycznego wykorzystującego cyfrowe technologie obrazowania. Ważnym punktem projektu jest publiczna prezentacja projektów galerii oraz prezentacja na dedykowanej stronie internetowej. Sztuka cyfrowa powinna być prezentowana głównie na platformie cyfrowej

Organizator: Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / Katedra Multimediów

Zespół DAAF:

Dyrektor artystyczny festiwalu: dr hab. Adam Panasiewicz

Koordynator: mgr Marcin Wojciechowski

Projekt graficzny, strona www: mgr Łukasz Podolak

DAAF — Moving Worlds — Idea

DAAF — Moving Worlds — Idea

Tematycznym zawężeniem, ale również wskazaniem na istniejące zjawiska w kulturze wizualnej jest hasło – Ruchome Światy / Moving Worlds.

Współczesna nowo – medialna kultura wizualna jest określona głównie poprzez komunikaty wizualne w formie ruchomego obrazu, które są mocnym dowodem na istnienie nowego języka komunikacyjnego zdywersywikowanego poprzez media w których występują. Powstają niejako światy mediów o autonomicznym języku formy ale z niebywale mocnym kontekstem mieszania się, wpływania na siebie oraz transcendentowania, czyli przekraczania własnych granic tożsamości technologicznej.

Istotą Moving World jest ukazanie dużej mobilności i kompilacyjności środków wyrazu mediów digitalnych, które łącząc się na platformie cyfrowej pączkuję do formy rozrastających się kłączy, z których każde ma swoją autonomiczną wizualność. To również pytanie o język mediów w przyszłości rozumianych jako forma wizualna całkowicie pozbawiona mimetycznych paradygmatów jako sztuka generatywna odgrywająca coraz większą rolę w budowaniu nowej definicji współczesnego obrazu, często doświadczanego dzięki interakcji.

Moving Worlds to przede wszystkim próba wytłumaczenia zjawisk w kulturze, które dla wielu z nas są niezrozumiałe i przyjmujemy je jako zastane i oczywiste, ale może dobrze by było się zastanowić nad tym jak sztuka może nam te zjawiska przybliżyć, może wytłumaczyć, spróbować zrecenzować cyberkulturową dominację Wirtualnej Rzeczywistości, a może już w tym momencie wirtualnych Światów, ruchomych Światów.

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny / Wydział Sztuki

Kontakt: daaf@info.pl